Alkohol før sengetid: Søvnløshet og helsekonsekvenser

En japansk studie bekreftet nylig at alkohol kan forårsake søvnløshet og frata staten resten av funksjonene.

Amy Winehouse, en trist reise mellom pub og rehabilitering

Det kan lett antas at Amy Winehouse tilfelle oppfyller diagnostiske kriterier for Borderline Personality Disorder.

Il Diario di Bridget Jones - Kino og psykoterapi # 5

Bridget Jones dagbok: Det tvangsmessige forholdet til mat og alkohol stammer fra misnøye med et liv der følelsesmessige forhold ikke er til stede.