Folsyre i graviditet og autisme hos barn: sammenhenger

Kvinner som tok folsyre under graviditeten viste redusert risiko for å få et barn med autistisk lidelse.

IN & AUT. Sensorisk oppfatning og kommunikasjon i autisme. Andre internasjonale konferanse. Crema, 22-23-24 mars 2012

IN & AUT. Sensoriske oppfatninger og kommunikasjon i autisme. Andre internasjonale konferanse. Crema, 22-23-24 mars 2012. ECM-akkreditering

Autism - Exploring Feelings, av Tony Attwood (2013) - Gjennomgang

Exploring Feelings illustrerer et program for å gripe inn på barn med Aspergers syndrom og mer generelt med autismespektrumforstyrrelser.

Det autistiske barnet og favorittspillene hans - Psykologi - Autisme

Respekt for det autistiske barns mangfold begynner med å forlate tilpasningen til det typiske spillet for en forbedring av personlige interesser