Psykologiske terapier for borderline personlighetsforstyrrelse

Flere psykoterapeutiske tilnærminger som er effektive i behandling av borderline personlighetsforstyrrelse, kommer frem fra den vitenskapelige litteraturen. Spesielt hevder nylige kliniske studier at denne typen pasienter trekker i

Marsha Linehan og den dialektiske tilnærmingen til å håndtere demonene

Marsha Linehan, professor i psykologi og psykiatri, spesialiserer seg i behandling av pasienter med Borderline personlighetsforstyrrelse.