Påkledd kognisjon: Hvordan klær påvirker tankene våre.

Påkledd erkjennelse: iført dress i stedet for en annen utøver en rettferdig innflytelse på oppfatningen vi har av oss selv.