'Å gjøre' eller 'ikke' -liste? Kunsten med lister og behovet for organisering

Lister: nyttige psykologiske strategier som hjelper oss å fokusere på et mål, og tvinger oss til å tenke på de nødvendige trinnene for å oppnå det.