Lagidrett og individuelle idretter: hva er forskjellene? - Psykologi

Lagsporter er mer i tråd med tankegangen til individer med lavt behov for kognitiv nedleggelse enn for enkeltpersoner.