Curing Obsessions: Ecstasy of a Crime (1955) - Review

'Ecstasy of a Crime' (1955) av Luis Bunuel er en spennende reise inn i en verden av besettelser og fantasi, fantasien om å begå drap.

Atferdsmessige øvelser i kognitiv terapi

Atferdsmessige øvelser har verdi som eksponering for nye opplevelser å lære ny informasjon fra og ikke som forsøk på å etablere nye atferdsreflekser.