Personlighetsforskjeller mellom menn og kvinner. En ny måte å måle dem på.

Gitt kontrasten mellom spådommene hentet fra evolusjonsteorien og de som er basert på hypotesen om kjønnslikheter, er det ifølge forskerne ved Universitetet i Torino et presserende behov for nøyaktige empiriske estimater. Oppgaven med å kvantifisere kjønnsforskjeller i personlighet står overfor en rekke viktige metodiske utfordringer, og ifølge forfatterne av den aktuelle forskningen lider alle hittil utførte studier i varierende grad av begrensninger som til slutt fører til en systematisk undervurdering av effekten av noen dimensjoner

Dronningbiens sexisme. Kvinner som opprettholder kjønnsstereotyper.

Dronningbi indikerer en kvinne i en maktposisjon, som definerer seg med maskuline egenskaper og fritar ydmyke oppgaver fra sine underordnede.

Effekten av stress på menn: sosial atferd

Nye studier utfordrer 'fight or flight' teoretisk paradigme til fordel for et prososialt 'tendens-og-bli-venn' svar

Stalking: Kvinner er de voldeligste

Stalking: Kvinner blir mindre hemmet for å opprettholde voldshandlinger, overbevist om at slik atferd er mindre alvorlig, implementert av dem.