Kronisk utmattelsessyndrom (CFS): en sykdom

Kronisk utmattelsessyndrom: Verdens helseorganisasjon har definert det som en alvorlig, kronisk og funksjonshemmende sykdom.