Mestringsstrategier og optimisme - Psykologi

De siste retningslinjene anser mestring som en prosess som oppstår fra interaksjoner som overgår eller utfordrer ressursene til et emne.