Vedlegg som arrangør av psykopatologi - SOPSI 2014

Vedlegg: innenfor det terapeutiske forholdet kan pasienten bli klar over sin egen funksjon som han bruker i nåværende forhold.

Kjærlighet er et tapende spill ...

Kjærlighetsavhengighet: forelskelse former unge menneskers identitet, det blir sett på som et resultat av rasjonelle handlinger, vilje til forandring, løsrivelse fra barndommen.