Hvordan oppfatningen av andres blikk endrer vår oppførsel

Blikkdeteksjonssystemet som er iboende i oss alle, kan også aktiveres av et 'simulacrum' av menneskelige øyne (f.eks. En plakat).