Online Master i spesifikke læringsforstyrrelser

SLD: Dysleksi, dysgrafi, dyscalculia og dysorthography: problemer som kan oppstå i skole og førskolebarn ...